Συνάντηση μελών Μ.Παρασκευή

doudouka-iason

Συνάντηση για τα μέλη του ομίλου τη Μ.Παρασκευή και ώρα 12:30 με θέμα την οργάνωση των αποστολών, ανοικτή θάλασσα και άλλες εκκρεμότητες.