Παρέμβαση ΙΑΣΩΝ για το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας

Τα αθλητικά σωματεία, ως ενεργά μέλη της τοπικής κοινωνίας, οφείλουν να διεκδικούν, να προτείνουν και να υλοποιούν. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΙΑΣΩΝ καταθέτει πρόταση η οποία αφορά τη διαχείριση των θέσεων ελλιμενισμού των ναυταθλητικών σκαφών της πόλης, αλλά και μια ολιστική προσέγγιση στο γενικότερο θέμα του ελλιμενισμού σκαφών στην Πάτρα.

Παρακαλώ δείτε την πρόταση του ομίλου εδώ

pdf link: ΙΑΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ