Εκδήλωση για τα παιδιά και δράση με επίκεντρο την Αστρονομία.

doudouka-iason

 

Την Παρασκευή 8 Απριλίου και ώρα 20:30 θα γίνει συγκέντρωση στην πλαζ για τα παιδιά και όλους μας. Η συγκέντρωση θα γίνει για να ευχαριστήσουμε τα παιδιά για τη συμμετοχή τους στους αγώνες. Είναι απαραίτητη η παρουσία όλων μας.

 Παράλληλα από τις 19:00 έως τις 21:00 θα γίνει Εκπαιδευτική Δράση με επίκεντρο την Αστρονομία στο πάρκο εκπαιδευτικών δράσεων της πλαζ.
Θα γίνει παρουσίαση του λογισμικού Stellarium που αποτελεί μοναδικό εργαλείο παρατήρησης του νυχτερινού έναστρου ουρανού από τον υπολογιστή μας.
Θα παρουσιαστούν οι κινήσεις των αστέρων και των πλανητών, όπως και οι πραγματικές ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον.
Επίσης, τα παιδιά θα μπορέσουν να πειραματιστούν με προσομοίωση πτώσης μετεωρίτη σε επιφάνεια πλανήτη. Η προσομοίωση θα γίνει με γυάλινους βόλους που οι μαθητές θα ρίξουν σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα από απλά υλικά.
Θα ζητηθεί από τους μαθητές να σχεδιάσουν αστερισμούς σε φύλλα εργασίας που θα τους μοιράσουν, ενώ θα τους παρουσιάσουν μέρος του έργου του Ερατοσθένη.
Θα έχουν και τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τους αστερισμούς που παρατηρούνται αυτή την εποχή στον έναστρο ουρανό, να τους εντοπίσουν και στο τέλος να τους παρατηρήσουν με τηλεσκόπιο.