Υιοθέτησε ένα παιδί – ένα μικρό ιστιοπλόο

Ο ΙΑΣΩΝ είναι ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος της Πάτρας, που ασχολείται αποκλειστικά με την αγωνιστική ιστιπλοϊα και κυρίως με παιδιά. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται μέσα στην πρώην πλαζ του ΕΟΤ του Δήμου. Προκειμένου να δωθεί η δυνατότητα ενασχόλησης με το άθλημα της ιστιοπλοϊας σε όλα τα παιδιά, ο όμιλος δημιούργησε το πρόγραμμα «ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ – ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΟ».

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, δίνεται η δυνατότητα σε φορείς, επιχειρήσεις ή ιδιώτες, να «υιοθετήσουν» ένα μικρό ιστιοπλόο.

Το ετήσιο κόστος είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρό και γίνεται μηδαμινό εάν λάβει κανείς στα υπόψη το αντίκτυπο της «υιοθεσίας» για το μικρό μας ιστιοπλόο. Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται κυρίως με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και για κάθε προσφορά αυτά θα καθορίζονται σε συνεργασία με το χορηγό. Η προβολή του χορηγού εφόσον αυτός επιθυμεί, θα γίνεται γενικά ως «χορηγός μικρού ιστιοπλόου» και η ταυτότητα του μικρού ιστιοπλόου δε θα ανακοινώνεται, προκειμένου να γίνει σεβαστή η προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού.  Προκειμένου επίσης να διασφαλιστεί η ομαλή ενασχόληση του παιδιού με το άθλημα, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, κόστος το οποίο και θα προπληρώνει ο χορηγός. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το παιδί εγκαταλείψει, θα γίνεται άμεση ανακοίνωση νέας θέσης με τα ίδια κριτήρια.

για λεπτομέρειες και επικοινωνία δείτε εδώ

για το πρόγραμμα χορηγιών υλικού στον όμιλο δείτε εδώ