Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ι.Ο.P «ΙΑΣΩΝ» καλεί όλα τα μέλη του ομίλου το Σάββατο 25/06/2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία του, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Διοικητικός απολογισμός
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Προκήρυξη εκλογών
4. Εκκαθάριση μελών
Παρακαλείται όποιο μέλος επιθυμεί να θέσει επιπλέον θέματα για τη Γενική Συνέλευση, να ενημερώσει το ΔΣ γραπτώς ή με email, έως και το Σάββατο 11/06/16.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ. Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρευρισκόμενων μελών.

ΔΣ ΑΙΟΡ “ΙΑΣΩΝ”

δείτε το δημοσιευμένο ΔΤ