Πρόκριση Εθνικών Ομάδων Optimist & Laser 4,7

Δικαίωμα συμμέτοχης στη πρόκριση για την κατάρτιση των εθνικών ομάδων Optimist & Laser 4,7 για το έτος 2017, έχουν οι παρακάτω αναγραφόμενοι αθλητές.

πηγή: Ε.Ι.Ο.