Κάλεσμα σε Τακτική Γενιή Συνέλευση

Καλούμε τα μέλη του ομίλου σε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου και ώρα 09:00 στα γραφεία του ομίλου στην πλαζ.
Ελλέιψει απαρτίας θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:30 στον ίδιο χώρο.
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική.