Κάλεσμα σε Τακτική Γενιή Συνέλευση

Καλούμε τα μέλη του ομίλου σε Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό, την Σάββατο 19 Ιουνίου και ώρα 09:00 στα γραφεία του ομίλου στην πλαζ.
Ελλέιψει απαρτίας θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:30 στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
  • Έγκριση νέου καταστατικού
  • Διάφορα θέματα
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική.