Διοικητικό Συμβούλιο

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 12:45, συγκαλείται Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθούν σημαντικά τρέχοντα θέματα.

Η παρουσία όλων σας είναι αναγκαία.

εκ του ΔΣ