Το μεγάλο βίντεο για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα

Παρουσιάστηκε και το ολοκληρωμένο βίντεο των αγώνων το οποίο μπορείτε να το δείτε στο site του ομίλου iasonsailing.eu/multimedia/ ή στη διεύθυνση https://vimeo.com/162135804.