Πρόσκληση στην τακτική Γενική Συνέλευση του ομίλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ι.Ο.P «ΙΑΣΩΝ» καλεί όλα τα μέλη του ομίλου την Κυριακή 15/01/2017 στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Η συνέλευση θα γίνει στα γραφεία του ομίλου στην πλαζ του ΕΟΤ τις 08:00 το πρωί.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρευρισκόμενων μελών.

 

ΔΣ ΑΙΟΡ “ΙΑΣΩΝ”