Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές

Καλούμε τα μέλη του ομίλου σε Γενική Συνέλευση και Εκλογές σύμφωνα με το καταστατικό, τις 11 Μαρτίου και ώρα 09:00 στα γραφεία του ομίλου στην πλαζ.
Ελλέιψει απαρτίας θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα 11:30 στον ίδιο χώρο.
 
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική.